Ing. David Eyer, Ph.D.

„Mým záměrem je vytvářet přirozené a zdravé obytné prostředí.“