Fólie pro odstínění magnetického pole

2850 

Fólie pro stínění magnetických polí s útlumem stínění 30 dB = 97 %. MCL61 je naše inovativní fólie pro stínění magnetických polí vyrobená z amorfní kobaltové slitiny pro stínění nízkofrekvenčních střídavých magnetických polí, střídavých elektrických polí (LF) a vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (HF). Běžný metr 100cm x 61cm. Zadejte počet běžných metrů.

Pozor: Řezné hrany jsou ostré! Důležité: Fólie se obtížněji lepí, často zůstávají malé vlnky, povrch musí být hladký. Stěna, strop, podlaha: Použijte montážní lepidlo s vysokou viskozitou, které přilne k nenasákavé polyesterové fólii; důrazně doporučujeme provést vlastní test! Vyhlaďte lepidlo, vložte fólii, vyhlaďte přítlačným válečkem nebo stěrkou. Nechte fólie překrýt, uhlaďte a natřete běžnými emulzními barvami. Fólie je parotěsná. Materiály na míru nelze vracet. Fólii je vhodné uzemnit.