Gigahertz-Solutions ME3830B

Přístroj pro vyhodnocení zátěžové situace podle norem stavební biologie. Měření elektrických a magnetických polí. Vhodný pro stanovení nápravných opatření a kontroly účinnosti opatření. Snadno ovladatelný přístroj pro technické laiky.

Rozsah měření: 1 nT/Vm až 2 000 nT/Vm.
Frekvenční odezva: 16Hz až 100kHz.
Přesnost: 2 %
Zvukový signál úměrný intenzitě pole s efektem Geigerova čítače.

6950