Úvod do stavební biologie

Stavební biologie bývá charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Pokusíme-li se povahu této disciplíny přiblížit etymologickým výkladem německého termínu Baubiologie, tak se jedná o složeninu německého Bau (stavba, dům) a řeckých pojmů bios (tvořivá a životní síla) a logos (slovo, myšlení, pojem, zákon)….

Pokračování článku pro časopis Domov naleznete zde:

Související příspěvky